Friday, July 23, 2010

for nurse Akagi at the Tokyo University Hospital

Message from my mom Minjirmaa for nurse Akagi's wedding ceremony

Thursday, February 25, 2010

Naskiĝtago

Hodiaŭ estas mia naskiĝtago. Mi pensis rakonti iom pri mia hobio. Antaŭ du monatoj mi eklernis gitaron; dufojojn semajne mi iradas al la lecionoj ĉe unu el la unuaj gitaristoj de Mongolio S-o Ganbat. Dum socialisma erao en sepdekaj kaj okdekaj jaroj junuloj bone ludis gitaron. Pro la manko de CD kaj DVD en tiu tempo, la muzika instrumento estis preskaŭ la sola amujaĵo por ni.
Ankaŭ mi ludas basketbalon kaj tablotenison unu foje semajne. Tiuj ĉi du sportoj estas popularaj eĉ nun inter ĉiuj aĝogrupoj. Jogo disvastiĝas ankaŭ en urboj, pri kiu mi klopodas okupiĝi laŭ eble ofte.
Mi ŝatas lerni fremdajn lingvojn kaj interesas min kulturo kaj kutimo de diversaj nacioj. La rusa estis por mi la unua fremda lingvo kion ni devis lerni 6 jarojn en mezlernejo laŭ tiama eduksistemo. La hungaran lingvon lernis mi en Hungario. Tie, en Budapesto mi ankaŭ kuraĝis eklerni la tibetan lingvon ĉe ELTE universitato dum unu jaro. Poste venis la angla kaj japana. Esperanton mi eklernis preskaŭ samtempe kiel la anglan en ia hejmlando. Bedaŭrinde dum la pasintaj kelkaj jaroj mi tute ne uzis ĝin, tiel mi nun ofte faras erarojn en mia skribo sed mi esperas ke vi pardonos kaj tio ne tro ĝenas vin. Jes, ĉi jare mi remembriĝis al UEA :-)

Wednesday, February 24, 2010

Ĉu kosma rubaĵo?Nu, ĵus ni celebris la Novan Jaron (mongole Cagaan Sar) laŭ la luna kalendaro. Ĉi jare ĝi okazis la 14-an de Februaro indikante la komencon de la Jaro de Tigro. La festo kutime daŭras tri tagojn. Sed mi ne parolu pri ĝi, komencu je lastaj novaĵoj okazintaj ĉi-tie.

Temas pri du objektoj kiuj falis sur la teritorio de Buren sum (sum-administria unuo ene de provinco) en provinco Tuv (Tuv estas unu el 21 provincoj en Mongolio, signifas “centra”). Laŭ la diro de iu loka paŝtisto, tagmeze en lasta lundo aŭdante bruegon li eliris el sia ger (tradicia loĝejo) kaj vidis ke iu brilanta aĵo proksimiĝis el la ĉielo kaj falis je 30 km distanco. Li atente binoklis unue kaj ĉevalrajdis tien post duonhoro. Du objektoj troveblis tie; la unua proksimume 2.10cm x 2.57cm ovoforma feraĵo kaj la dua falinta je 8 km de la 1-a estis ankaŭ fera globo kun 24cm diametro. Feliĉe ne homojn nek animalojn ili damaĝis. Kvankam oni ankoraŭ ne identigis al kiu lando la du kosmaj rubaĵoj apartenas (eĉ ne eblas deveni el kelkaj ciferoj skribataj sur ili), la fontoj diras ke ili povas esti ruuinaĵoj de unu el nun ekzistantaj en universo 9000 satelitoj jam ne funkciantaj. La du objektojn scienculoj portis al la ĉefurbo por esplori. Kvankam radioaktivaĵon oni ne trovis, ŝajnas ke mankas al ni homa kaj teknika kapablo esplori tiaĵojn.

Sunday, January 31, 2010

Bonvenon!

Mi bonvenigas vin el Mongolio al mia blogo. Hodiaŭ estas Lundo, Februaro 1-a kaj mi komencas ekskribi, ĉefe pri mia lando, naskiĝurbo kaj hobioj. Nun en Mongolio ni ĝuas vintron, je -7C gradoj ekstere, relative varme kompare al fruaj tagoj kiam temperaturo atingadis -32C gradojn. Ĝis baldaŭ.